A Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. baromfi telepének naturális és ökonómiai mutatóinak elemzése

Dátum
Szerzők
Laczkó, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a baromfi ágazatot választottam, azon belül a brojlercsirke hizlalást. Célom volt egy működő vállalaton keresztül elemezni, a vágócsirke hizlalás naturális és ökonómiai mutatóinak alakulását, valamint azt hazai és nemzetközi viszonyok között összehasonlítani. Szakdolgozatom szakirodalmában a baromfi ágazat nemzetközi és hazai helyzetét kívántam ismertetni. Eredményeim alapján kijelenthető, hogy az adott vállalat hazai viszonyok között versenyképes. Nemzetközi szinten viszont még elmaradást mutat.
Leírás
Kulcsszavak
baromfi, brojler
Forrás