Romeo és Julia

Dátum
1895
Szerzők
Tiszay Dezső (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Kedden 1895. Márczius hó 19-én. Tömösváry Irma és Bakó László vendégföllépte
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények