Concanavalin A kölcsönhatása glikozil diszulfid származékokkal

Dátum
2011-05-06T18:27:34Z
Szerzők
Szilágyi, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Concanavalin A fehérje kölcsönhatásának vizsgálata glikozil diszulfid származékokkal NMR spektroszkópia, izoterm kalorimetriás titrálás (ITC) és molekulamodellezés segítségével. Igazoltam a Con A dimer állapotát pH 4,4-en diffúziós NMR és és gélkromatográfia alkalmazásával. Közvetlen STD NMR kísérletekkel meghatároztam a referencia ligandum (MeaMan)-Con A komplex egyensúlyi disszociációs állandóját. Kompetíciós titrálással meghatároztam a vizsgált glikozil ligandumok Con A-val alkotott komplexek disszociációs állandóját.
Leírás
Kulcsszavak
NMR, Con A
Forrás