A Waberer's International Nyrt. elsődleges részvénykibocsátásának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kiss, Veronika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az elsődleges részvény kibocsátást, mint tőzsdei finanszírozási formát és annak folyamatát mutatom be. A vállalatok működésüket különböző forrásokból finanszírozhatják. A beruházásaikhoz forrásra van szükségük, ezzel is nagymértékben hozzájárulva a fejlesztési elképzeléseik sikerességéhez. Az elsődleges részvénykibocsátást (Initial Public Offering – IPO) ismertetem a dolgozatomban, azaz azt a folyamatot, amikor a vállalat első alakalommal történő részvénykibocsátása valósul meg.
Leírás
Kulcsszavak
tőzsde, IPO
Forrás