A fejjel kapcsolatos lengyel és magyar frazémák

Dátum
2013-04-23T12:08:35Z
Szerzők
Tóth, Diána Luca
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatomban a fejjel kapcsolatos lengyel és magyar frazémákat hasonlítottam össze. Meghatároztam a frazeológia alapvető fogalmait, a frazémák típusait, és áttekintettem a frazémák használatának jelentőségét a mindennap életben. Arra kérdésre kerestem a választ, hogy milyen formai és jelentésbeli párhuzamok, illetve eltérések mutatkoznak a két nyelv frazémái között.
Leírás
Kulcsszavak
fej, frazéma, lengyel, frazeológia
Forrás