Alkotmányozási kísérletek és az alaptörvény

Dátum
Szerzők
Kovács, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a diplomamunka az alkotmányozási kísérletek és az Alaptörvény témakörének vizsgálatát tűzte ki célul. Dolgozatomban az általam feltett kérdésekre keresem a választ, mint például miért volt szükség új alkotmányra. A témaválasztásommal kapcsolatban fontosnak tartom az 1945 utáni magyar alkotmányfejlődés rövid ismertetését, mivel az új alkotmányunk az 1949-es szocialista alkotmányt kívánta maga mögött hagyni. Több kísérlet is volt az új alkotmány létrehozására. Az alkotmányozási kísérletek sikerességét, illetve sikertelenségét vizsgáltam meg a dolgozatomban. Elsősorban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy míg a Magyar Szocialista Pártnak 1994-1998 között nem, addig a Fidesznek miért, és hogyan sikerülhetett 2010-ben egy új alaptörvényt megalkotnia. Végül a nemzetközi bírálatokról teszek néhány megjegyzést a dolgozatomban pozitív illetve negatív vélemények alapján.
Leírás
Kulcsszavak
alaptörvény, politika, alkotmány
Forrás