IKT eszközök használatának jellemzői a bölcsődés korú gyermeket nevelő családokban

Dátum
Szerzők
Cseh, Barbara Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Azért ezt a témát választottam, mert ez a téma a mindennapjainkat érinti, és nagyon foglalkoztat, vajon jó irányba halad-e a technológia fejlődése. Úgy gondolom, leendő kisgyermeknevelőként fontos felmérnem, hogyan vélekednek a szülők a digitális eszközökről, mennyire támogatják, vagy éppen ellenzik a használatukat, mennyire vannak jelen a szülők és gyermekek életében az eszközök, és milyen lehetőségek tárulhatnak fel az oktatásban, nevelésben ezen eszközök használatával. Nem utolsó sorban milyen negatívumokkal és pozitívumokkal találhatjuk szembe magunkat, milyen veszélyeket rejtenek a reklámok, játékok, és a különböző közösségi médiumok a gyermekekre, fiatalokra nézve. Ezeket a felvetett „kérdéseket” szeretném a szakdolgozatomban vizsgálni, egy szülők körében végzett kérdőíves vizsgálattal egybekötve.
Leírás
Kulcsszavak
IKT eszközök, digitális eszközök, internet, kora gyermekkor, családi nevelés
Forrás