Nagyméretű háromdimenziós mátrixok vizualizációja hiperbolikus geometriai alapokon

Dátum
2014-05-26T10:52:28Z
Szerzők
Papp, György
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre fontosabb a keletkezett nagy mennyiségű adat feldolgozása, illetve megjelenítése olyan formában, hogy az az emberi érzékelést tekintve minél több információval szolgáljon. A genomikában is megjelenik ez a feladat, és már számos program próbál megoldást nyújtani a genomi adatok helyes és jól átlátható megjelenítéséhez. Egy ilyen program a „Circos” is, ami a genomi adatok vizualizációjában az élmezőnybe tartozik, viszont van néhány hiányossága. Az volt a célunk, hogy a tapasztalt problémákra megoldást kínáljunk egy új matematikai modell bevezetésével, illetve ehhez egy alkalmazást készítsünk úgy, hogy a kapott eredményt össze tudjuk hasonlítani a „Circos Table Viewer” programmal. Ezeket megvalósítva sikerült egy olyan szoftvert készítenünk, mely jó alapul szolgálhat a további fejlesztésekhez. A dolgozat részletesen tárgyalja a felhasznált technológiákat és a fejlesztés menetét, továbbá az általunk az említett problémákra kínált megoldásokat mutatja be.
Leírás
Kulcsszavak
vizualizáció, nagy mennyiségű adat, genom, webgl
Forrás