A tanulásmódszertan tantárgy megjelenése iskolánkban

Dátum
Szerzők
Szekeresné Bereczki, Rita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A XXI. század tanulójának rendelkezésére áll számtalan digitális eszköz, az új ismeretek megszerzésének az információáramlás sebessége nem lehet akadály. Tagintézményünk tanulói mégis egyre szerényebb eredményeket érnek el tanulmányi teljesítményük területén. Pedagógus kollégáimmal naponta szemtanúi vagyunk tanulási kudarcoknak, problémáknak, nehézségeknek. A tanulók többsége nem érti, mit csinál rosszul, számtalanszor halljuk a „Pedig én tanultam” mondatot és valójában nem tudunk tökéletes választ adni arra, hogy mi történik. Dolgozatom megírására az ösztönzött, hogy tüzetesen megvizsgáljam iskolánkban zajló változásokat a tanulás-tanítás területén. Megvizsgáltam a szülők hogyan segítik gyermekeiket otthon a tanulás terén és interjúk keretében a pedagógusok tanulásmódszertani tapasztalatait gyűjtöttem össze. Összességében a statisztikai mutatók, a romló tanulmányi, mérési és továbbtanulási eredmények, a gyenge szülői, tanulást támogató szokások, mind arra hívják fel a figyelmet, hogy a szakórákon alkalmazott tanulásmódszertani elemeket ki kell terjeszteni önálló foglalkozások szintjére. A hatékony tanulási folyamatok megerősítése érdekében a választható tantárgyak közé kell emelnünk az új tantárgyat.
Leírás
Kulcsszavak
tanulás, tanítás, kompetencia, továbbtanulás
Forrás