A tanácsrendszer kialakulása és működése Újszentmargita község példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Pásztor, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanácsok, illetve a tanácsrendszer (1950-1990) – mint a szocializmus politikájának helyi megnyilvánulása – lassan kivész a magyar történeti emlékezetből. Dolgozatom ezt az időszakot öleli fel, áttekintve a tanácsrendszer főbb jellegzetességeit, elsősorban a tanácstörvényekre támaszkodva. Ezzel párhuzamosan felvillantja ennek gyakorlatban való működését egy kis település, Újszentmargita mindennapjait bemutatva, úgy, ahogyan azt a korabeli tanácsi és végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek, illetve egyéb dokumentumok megőrizték számunkra. A tanácsrendszer áttekintéséhez a három tanácstörvény ismertetése szükségszerű. A bemutatás nem a teljesség igényével történt, célom az volt, hogy ismertessem az ország korábbi közigazgatási gyakorlatától lényegesen eltérő tanácsrendszer „evolúcióját”, a három tanácstörvény létrejöttének körülményeit, a szabályozás főbb vonásait. Továbbá azért is tartottam fontosnak ezt a fejlődési ívet áttekinteni, mert a rendszerváltással megszülető önkormányzatiság éppen ebből alakult ki, hiszen az 1990. évben elfogadott önkormányzati törvény alapját jelentős mértékben a negyedik tanácstörvény tervezete adta. Reményeim szerint a dolgozat hozzájárul ahhoz, hogy közelebb hozza történelmünk és ezen belül is közigazgatásunk e sajátosan fejlődő negyven évét.
Leírás
Kulcsszavak
tanácsrendszer, tanácstörvény, végrehajtó bizottság, tanács, Újszentmargita, közigazgatás
Forrás