Az erőszakos bűnözés

Dátum
Szerzők
Juhász, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként a deviáns magatartásformák közül a bűnözés egy kiemelt és külön csoportot képező típusát, az erőszakos bűnözést választottam. A mindennapok során nem lehet szemet hunyni az erőszak létezése fölött, az erőszak egyidős az emberiséggel. Munkám során törekszem kellő részletességgel bemutatni az erőszak fogalmát különféle szempontokból, kitérve a legitim és illegitim erőszakra. Az erőszakos bűnözés oksági területén belül igyekszem elkülöníteni a különféle hatások több csoportját, továbbá a bűncselekmény megvalósítása során a sértetti közrehatást. Külön fejezetet kívánok szentelni az erőszakos bűncselekményt elkövetők és áldozataik személyének. A magyar erőszakos bűnözés morfológiáján belül természetesen érintem a volumen és tendencia, a struktúra és tipológia kérdéskörét. A Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya által közzétett kimutatásból megállapítható, hogy Magyarországon a második leggyakoribb erőszakos bűncselekmény a garázdaság. Szeretném bemutatni e bűncselekményt büntetőjogi szempontból, érintve az egyes kollégiumi állásfoglalásokat, melyeket a joggyakorlat szült az évek során.
Leírás
Kulcsszavak
erőszakos bűnözés
Forrás