A bevándorlásra vonatkozó szabályok az EU-ban 2015 után

Dátum
Szerzők
Szabina, Simon
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A migráció egy globális probléma, amiről azt gondolom, hogy csak egy globális rendszerben oldható meg és kezelhető. A nemzetközi migráció a XXI. században is nagy mértékben jelen van. Az emberek vándorlása nem új keletű dolog, ez egy természetes folyamat, amely nemcsak a vándorlóknak, hanem a befogadók számára is hasznos lehet. Bármennyire is képzetlenek vagy tanulatlanok, mégis emberek, akiknek munkájára, vagyis társadalomban betöltött szerepükre szükség van. Bevezetésemben röviden bemutattam a migrációt és annak kiváltó okait, valamint, pozitív és negatív hatásait a munkaerő piacra. Továbbiakban pedig érintőlegesen kitértem az Európai Unióba érkező migrációs hullámra, amelyet a bevezetést követő fejezetekben taglaltam. Ezt követő fejezetben egyes teoretikusok munkásságát elemeztem, akik különféle elméleteket állítottak fel a migrációval kapcsolatban. Egyes modellek szerint a munkaerő kereslet és kínálat különbségei okozhatják a vándorlást ezek makroelméletek, más modellek pedig a vándorlás nettó hozama miatt választják a migrációt, ezt nevezzük mikroelméletnek. Továbbiakban a push and pull elméletre tértem ki, amely bemutatja vándorlás húzó és taszító faktorait, ami alapján a vándorok elindulnak. A végső modell pedig az előző három teóriától teljesen elkülönül, mivel nem az ész érvekre alapoz. Ebben a fejezetben még meghatároztam a migráció fogalmát és részletesen elemeztem a vándorlás mind a 7 emberi magatartáshoz köthető típusát. A harmadik fejezet a nemzetközi migrációt elemzi, elkülöníti a migráció jogot és a menekülteket. Kitér az egyes nemzetközi szervezetekre és szerződésekre, amelyek egyes államok közös szabályozását jelenti. A negyedik fejezet a 2015-ös migrációs válságot vizsgálja Európa szinten, ahol is az Európai Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz az illegális migráció leküzdése érdekében. Az EU olyan migrációs politikát kíván folytatni, amiben minden tagállam szolidaritást vállal és kellőképpen helyt áll a migránshullám kezelésében. Továbbiakban egyes tagállamok bevándorlási trendjét elemeztem, többek között Olaszországot és Németországot. Ebben a részben kifejtem hogyan váltak célországgá, valamint hogyan és milyen intézkedéseket és jogi szabályozásokat vezettek be. Ezt követő fejezetben a migrációs útvonalak kerültek előtérben, amelyek közül négy útvonalat vizsgáltam, a kevésbé kedvelttől haladva a népszerű útvonalig. Majd végül a Magyarországi helyzet elemzése következett a 2015-ös migrációs válság idején. Kifejtettem Magyarország menedékjogi szabályainak módosítását, abban a tekintetben, ahogy romlott a helyzet az ország területén, valamint az irreguláris bevándorlással összefüggő bűncselekményeket. Végül elemeztem a migráns hullám során bevezetett rendészeti intézkedéseket.
Leírás
Kulcsszavak
Migráció, Bevándorlás, Európai Unió
Forrás