A szakmai elméleti és gyakorlati képzés kapcsolata a mezőgazdasági ismeretek/állattenyésztéstan tantárgy feldolgozásában az önálló órák témáinak bemutatásával

Dátum
2011-04-27T14:01:41Z
Szerzők
Karácsony, Ivett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A probléma melyet vizsgálni kívántam, két szakközépiskolai osztályra terjedt ki. Az elmélet és a gyakorlat közötti örökös dilemmát részben igyekeztem eloszlatni. Munkámmal megerősíteni szerettem volna, hogy egy tanárnak nem elég a tantárgy szakmai ismereteinek a birtokában lennie, azokat át is kell tudni adnia a következő generáció számára. Vizsgálataimat döntő mértékben empirikus tapasztalatokra építettem. Kitértem arra is, hogyan sikerült együttműködnöm az osztályokkal az órák alatt. Taglaltam a különböző oktatási módszereket, taneszközöket szóltam a saját tanítási óráim megtervezéséről, levezetésének módjáról. Szakmai ismereteimnél fogva törekedtem a tananyag megértetésére, elsajátíttatására. Kitérni kívántam az oktatásban rejlő problémákra, illetve azok korrigálási lehetőségeire. Többek közt célom volt az is, hogy munkám lehetőség szerint hozzájáruljon a mai oktatás színvonalasabbá tételéhez. A gyakorlatias oktatás elősegíti az elméleti ismeretek rögzülését, hosszú távú megőrzését.
Leírás
Kulcsszavak
tanítás, elmélet, gyakorlat, empirikus elemzés, óraterv
Forrás