Svédország gazdaságpolitikai modelljének elemzése, eredményessége napjainkban

Dátum
Szerzők
Sályi, Márk
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom Svédország gazdaságpolitikáját mutatja be. A dolgozat az 1930as évektől elemzi a modellt. A különböző válságok hatásait illetve azokból való kilábalást részletezem. Kitérek a jelenlegi menekültválságra, hogy az miként hat az országra. Konklúziomban az ország jövőbeni kihivásaira térek le, illetve gazdaságpolitikai modelljének az eredményességére.
Leírás
Kulcsszavak
Svédország, gazdaságpolitikai modell
Forrás