A Kutatásfejlesztés helyzete, jogi és pénzügyi szabályozása a magyar kis- és középvállalkozási szektorban

Dátum
2010-03-26T09:27:45Z
Szerzők
Badak, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Fontos, hogy a kisvállalkozások vezetői ismerjék a kutatásfejlesztés alapfogalmait. A K+F jelenlegi helyzete sem Uniós, sem országos szinten vizsgálva nem éri el a kívánt szintet, és ezt a kormányzat a kisvállalkozók növekvő fejlesztési ráfordításaival kívánja javítani. A K+F tevékenységre vonatkozó jogszabályok ismerete, nem csak a finanszírozás, hanem az eljárásrend és a pénzügyi tárgyú törvények területén is fontos. Komoly előny, ha ismerik az állami célkitűzéseket, mivel az azzal öszhangban lévő kutatások nagyobb támogatást élveznek. A támogatásokkal és adózással kapcsolatos szabályok nagyban javítják egy fejlesztés pénzügyi mutatóit. Emellett azonban több területen is probléma adódik a tőke és ismerethiány miatt, és abból a hozzáállásból, hogy elhatárolódnak a nemzetközi információáramlástól.
Leírás
Kulcsszavak
k+f, innováció
Forrás