A nyeles hidrák (Hydra oligactis) ivaros szaporodása életkor és a táplálkozási gyakoriság függvényében

Dátum
Szerzők
Kozák, Magdolna Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kísérletünk során azt vizsgáltuk, hogy hatással van-e az életkor és a táplálkozás gyakorisága nyeles hidrák ivaros szaporodására. Eredményeink alátámasztják, hogy ezek a faktorok befolyásolják mind az ivaros szaporodás kezdeti időpontját, mind a szaporodás mértékét, azonban vizsgálatunkban interakció a két változó között nem állt fenn. A szaporodás kezdési idejére az életkornak és a táplálkozási gyakoriságnak is volt hatása, az ivarszervek száma azonban csak egy-egy változó volt hatással.
Leírás
Kulcsszavak
hidra, Hydra oligactis, ivaros szaporodás
Forrás