Gazdasági vállalkozások pénzügyi szolgáltatókkal szemben támasztott elvárásai

Dátum
Szerzők
Tóthszegi, Dóra Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájának a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, mikro- és kisvállalkozások vezetőinek pénzügyi szolgáltatókkal szemben támasztott elvárásait, a piac jelenlegi helyzetének felmérését, valamint jelenleg mutatkozó egyéb igények vizsgálatát tűztem ki célul. Dolgozatom különböző felmérések, közvélemény-kutatások, internetes szaklapok, és szakkönyvek adataira épül, kiegészítve személyes tapasztalatokkal, melyeket mélyinterjúk formájában szerezek meg. A jövőben terveim közt szerepel a pénzügyi szférában szolgáltatóként elhelyezkedni. Ennek következtében láttam célszerűnek a jelenlegi helyzet feltárását. Ezen adatok tudatában saját vállalkozásom, valamint egyéb pénzügyi szolgáltatók kínálatának kialakításában is segítséget nyújthatnak a dolgozat keretein belül meghatározott adatok. A fogyasztói igényeket a marketing mixben használatos 7P elvei alapján fogom felmérni és összegezni. Ez a konstrukció átfogó képet ad az adott terület elemzése során. Véleményem szerint a vállalkozás sikerességének egyik meghatározó eleme a megfelelően kidolgozott és véghezvitt marketing stratégia. Fontos, hogy az adott vállalkozó a szolgáltatásának megfelelő marketing eszközöket alkalmazzon, olyan csatornákon keresztül amivel a célcsoportot könnyen elérheti. Ezért tartom indokoltnak ezt a felmérést a marketing mix bővített elemeire építve elkészíteni. Ezáltal nemcsak a fogyasztók igényeit tudom felmérni, hanem megtalálhatom azokat a csatornákat, valamint körvonalazhatom azokat a marketing eszközöket, amikkel érdemes egy pénzügyi szolgáltatónak az ügyfeleit megkeresni. Így akár a saját vállalkozás indítása esetén, akár alkalmazottként egy jelenleg is üzemelő pénzügyi szolgáltatónak célzott, pontosan kidolgozott marketing stratégiával segíthetem a gazdaságos üzemeltetést, az ügyfelek körének bővítésével.
Leírás
Kulcsszavak
Gazdasági vállalkozások, pénzügyi szolgáltatók
Forrás