A "Vésztői Köztársaság" története

Dátum
Szerzők
Márki-Kira, Mihály
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom az úgynevezett „Vésztői Köztársaság” 1944 ősze – 1945 tavasza közötti időszakának bemutatásaként indult. Azonban miután elkezdtem a kutatás során összegyűjtött anyagok átvizsgálását, feldolgozását, hamar meg kellett változtatni a korábbi céljaimat. Ugyanis rengeteg ellentmondásba, hiányosságba, pontatlanságba és források egymásra visszautalásába botlottam. Épp ezért dolgozatomban a következőeket szeretném ismertetni: Vésztő előtörténete az állítólagos „köztársaság” létrejöttéig, a történet kulcsfigurája életrajzi kérdéseinek és politikai tevékenységének bemutatása, a „köztársaság” idején történő események ismertetése, Rábai Imre el (nem) tűnése az események színteréről. Valamint, hogy miként alakulhatott is ki ez a köztársaság fogalom, hogy formálódott az idők (források) során és az, hogy mennyire is volt egyedi eset a „Vésztői Köztársaság” históriája.
Leírás
Kulcsszavak
Vésztő, Rábai Imre, "Vésztői Köztársaság", Vésztői Köztársaság
Forrás