Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel

Dátum
Szerzők
Kiss, Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park déli részén elterülő Ágota-puszta (püspökladányi határ része) két azonos körülmények között fejlődő és két hasonló nagyságú mintaterületét vizsgáltam a szikes talajok felszínén zajló talajeróziós folyamat mikroformáinak (szikpadkás területek) keletkezésére vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
Hortobágy, talajerózió, szikpadkásodás, mikroformák
Forrás