Szervetlen klór- és brómszármazékok fotokémiai oxidációja

Dátum
2012-05-11T11:17:06Z
Szerzők
Vágó, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mérésein során különböző koncentrációjú klorid- és bromidiontartalmú minták vizsgálatát végeztük diódasoros spektrofotométeren, a fotométert fotoreaktorként is alkalmazva. Különböző oxidációs állapotban lévő klór- és brómszármazékok egyensúlyi és spektrális elemzését elvégeztük. A koncentráció időbeli változását vizsgálva a HCl-ot és HBr-ot együtt tartalmazó mintában spektrofotometriásan főleg tribromidion képződése tapasztalható. Kis kiindulási bromidion koncentráció mellett, három órás reakcióidő után bromátion jelenlétét mutattuk ki ionkromatográfiás módszerrel.
Leírás
Kulcsszavak
spektrofotometria, halogenid
Forrás