A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi elemzése

Dátum
Szerzők
Varga, Virág
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. pénzügyi elemzéséről írtam. Az elemzés elsősorban a Kft. által szervezett arTúr Fesztivál és Túri Vásár szemszögéből vizsgálja a fentieket. Átfogó képet ad a nonprofit szervezetek formáiról, számviteléről. Konkrétan sorra veszi a Mezőtúri Közművelődési Kft. pénzügyi jellemzőit. Részletesen kibontja a 2019. évi Fesztivál és Vásár rendezésével, szervezésével, pénzügyi tervével kapcsolatos témát. A kutatás saját szerkesztésű kérdőív segítségével valósult meg.
Leírás
Kulcsszavak
nonprofit, pénzügy, pénzügyi elemzés, civil szervezetek
Forrás