Egy új rendezvényhelyszínt üzemeltető vállalkozás tervezése

Dátum
Szerzők
Kerti, Bianca
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban egy új rendezvényhelyszínt szolgáltató vállalkozást terveztem. A vállalkozás fő célcsoportja az esküvői rendezvényhelyszín szolgáltatást igénybe vevők köre; ezáltal kérdőíves felmérésem révén igényeik-, illetve elvárásaik felmérésére került sor. A kérdőíves munkámat követően, a blueprinting technika használatával a vállalkozásom által nyújtott szolgáltatási folyamat tervezésére került sor. Ezt követően Bitner és Booms megközelítését alapul véve a hételemű marketing-mixet kialakítottam. Diplomamunkám zárásaként értékesítési-, költség-, illetve eredménytervet készítettem. Az eredménytervben számított adózott eredmény révén a vállalkozási tevékenység adott évi értékelésére került sor.
Leírás
Kulcsszavak
rendezvényhelyszín, tervezés
Forrás