A Nyíregyháza környéki bokortanyák általános helyzetképe, élet a bokortanyákon a 21. században

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
  1. október 17-én a nyíregyházi bokortanyák, mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerültek a Magyar Értéktárba, amely nem is fejezhetné ki jobban eme hazánkban páratlan érték fontosságát. Dolgozatom témaválasztásának aktualitását és jelentőségét mi sem tükrözhetné jobban, az pedig még csak fontosabbá teszi, hogy jómagam is nyíregyházi vagyok. Dolgozatomban a vidék, a tanya, majd a bokortanya irodalmának áttekintését követően a nyíregyházi bokortanyák általános helyzetképét szerettem volna felmérni a 21. században, napjainkban, a bokortanyákon élő embereken keresztül. Az elkészült 8 interjú olyan emberekkel készült, akik mind változatos módon kapcsolódtak eme hazánkban sajátos jellegűnek mondható településszerkezethez. Kutatásom első részében kíváncsi voltam az alanyok életére, életminőségére, életkörülményeire a tanyákon. A második részében szerettem volna egy általános helyzetképet kapni azokról a tanyákról, amelyeken az alanyok éltek, és ezek összegzésével, összehasonlításával felállítani egy általános helyzetképet a Nyírség tanyás térségéről. Mindezek mellett az is célom volt, hogy megismerjem a tanyán élő 21. századi tanyán élő emberek megítélését a tanyával kapcsolatban, továbbá arra is fényt derítsek, hogy a 21. században élő ember keresi-e még, illetve választaná-e a tanyát, mint életének színterét.
Leírás
Kulcsszavak
vidék, tanya, bokortanya, helyzetkép, Nyírség, Nyíregyháza
Forrás