Vezetők mentális állóképessége és megpróbáltatás tűrése motiváció függvényében

Dátum
Szerzők
Antali, Gyöngyi Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ha az ember versenyképes akar maradni a munkaerőpiacon, akkor állandó fejlődésre, megújulásra van szüksége. A versenyszférában nélkülözhetetlen, hogy az egyre növekvő elvárásoknak, a nagyobb produktivitás igényének megfelelve, egyre jobb teljesítményt nyújtson az ember. Dolgozatomban egy multinacionális cég különböző szintű vezetőinek mentális állóképességét és megpróbáltatás tűrését (MÁQ), továbbá motivációját vizsgáltam, az idevágó szakirodalomra és kutatásokra támaszkodva. A vállalatnál a vezetői képzés felmenő rendszerben, jelenleg csak a legalacsonyabb szintű vezetőket érintve, bevezetés alatt áll. Mivel a legmagasabb szintű vezetők pozíciójukból adódóan már jelentős képzést tudnak a hátuk mögött, úgy gondoltam, hogy a középszintű vezetők, akiket a képzés még nem annyira érint, alacsonyabb értéket mutatnak az MÁQ vizsgálatnál, mint a másik két szint. Motiváció tekintetében azt vártam, hogy minden vezetői szintnél a célorientált teljesítménymotiváció kiemelkedő a többi motivációhoz képest. Az eredmények nagy része a várakozásaimnak megfelelően alakult, azonban voltak olyanok, amelyek további kérdések megválaszolását tették szükségessé. Kutatásomban vizsgáltam továbbá a területi célok elérésének mértékét és a betegségmutatót a motivációval és az MÁQ szinttel összefüggésben.
Leírás
Kulcsszavak
mentális állóképesség, MÁQ, motiváció, megpróbáltatás, tűrés
Forrás