Az iskolapszichológusok munkamódszereinek megítélése a hazai köznevelési és szakképzési intézményekben

Dátum
Szerzők
Ecseri, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A köznevelési és szakképzési intézmények vezetőinek az iskolapszichológusok munkájával kapcsolatos tudását és véleményét vizsgáltam kérdőíves kutatómunkával. Az eredmények alapján szignifikáns összefüggéseket találtam az intézmények feladatellátása, fenntartója és regionális elhelyezkedése valamint az iskolapszichológussal való ellátottság között. A dolgozatban vizsgáltam a különböző munkamódszerek megítélésnek szignifikáns eltéréseit is. Kimutatható, hogy az intézmény feladatellátási formája és a munkamódszerekről alkotott vélemény és tapasztalat között szignifikáns összefüggések vannak.
Leírás
Kulcsszavak
iskolapszichológus, intézményvezető, köznevelés, szakképzés
Forrás