Women at the Crossroads of Family and Employment Policies Nők a család- és foglalkoztatáspolitika keresztútján

Dátum
Szerzők
Hungler, Sára
Kende, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Labour market situation of young mothers highly depends on the convergence of family and employment policies. Since 2010 there have been important changes in the Hungarian policies in order to stimulate fertility and to enhance the female employment rate. In our research we combined legal and sociological methodologies to analyse the effect of these policies. We argue that Hungarian policy has been in a serious uphill struggle to find a balance between two contradicting principles: providing sufficient family allowances and maintaining labour market flexibility by weak protection of employees. This dichotomy of principles has led to an unsustainable employment policy and made women more vulnerable in the labour market. We suggest that the differences would be reconciled through labour reforms, measures concerning working time arrangements, part time work and protection against dismissal have to be revisited along with protection of fathers with young children.
A család- és foglalkoztatáspolitika kapcsolata alapvetően meghatározza a nők munkaerő-piaci helyzetét. 2010 óta számos intézkedés született a gyermekvállalás ösztönzésének érdekében és a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítésére. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy az egyes szakpolitikai intézkedések és az ezek végrehajtására életbe léptetett jogszabályok miként hatnak a nők foglalkoztatottságára, ehhez jogtudományi és szociológiai módszereket egyaránt használtunk. Álláspontunk szerint a két szakpolitika célkitűzése nem áll egymással összhangban, amelynek eredményeképpen a nők munkaerő-piaci helyzete a férfiakéhoz képest lényegesen sérülékenyebb. Az ellentét feloldása alapvető munkajogi reformokkal valósítható meg, elsősorban a munkaidő beosztására, a részmunkaidőre és a felmondási védelemre vonatkozó szabályok újragondolása szükséges, nemcsak az anyák, hanem a kisgyermekes apák védelmének szem előtt tartásával.
Kulcsszavak
családpolitika, foglalkoztatáspolitika, munkajog, állásbiztonság, családtámogatás, munka és magánélet egyensúlya, family policy, employment policy, labour reform, job protection, family benefit, work-life balance
Forrás
Gyűjtemények