A Hortobágyi Nemzeti Park határvonala mentén megjelenő tájökológiai veszélyeztető tényezők vizsgálata

Dátum
2012-05-04T10:49:01Z
Szerzők
Bók, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Világszerte a természetvédelmi oltalom alatt álló területek számos antropogén eredetű veszélyeztető tényező hatásának vannak kitéve, amely hatások következményei elsősorban a határvonalakon vizsgálhatóak. Ez azért különösen fontos, mert a védett területek határzónáiban és pufferterületein jelentkező hatások korai detektálása révén megelőzhető azok jelentősebb térnyerése a belső, érzékenyebb zónák felé. A védett területek határvonalait érintő antropogén hatások vizsgálatára a nagy kiterjedésű, egybefüggő nemzeti parkok különösen alkalmasak, amelyek egyik legreprezentatívabb európai képviselője a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP). A HNP határzónáját érintő antropogén eredetű zavarótényezők (özönnövények, bemosódás, tájképromboló elemek, szemét, fényszennyezés, beszántás) vizsgálatára 2011 áprilisa és októbere között végeztem heti gyakoriságú terepi bejárásokat a Nemzeti Park bejárható határvonalának 95 %-án, összesen 221 km-en. Minden szakaszon georeferálás után rögzítettem a földhasználati módot és a potenciális zavaró faktorokat. Eredményeim alapján a Nemzeti Park határvonalát negatívan érintő hatások közül a legjelentősebbek a földhasználati módok változása, az intenzívebb mezőgazdálkodási technológiák elterjedése a hagyományos gazdálkodási formák rovására és az özönnövények térhódítása.
Leírás
Kulcsszavak
védett terület, pufferzóna, sérülékenység
Forrás