Rodolphe Kreutzer életműve, 42 etűdjének elemzése

Dátum
Szerzők
Gajdos, Benedek Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául Rodolphe Kreutzer 42 etűdjének elemzését választottam. Úgy gondolom, minden hegedűn és mélyhegedűn tanuló diák találkozik ezzel a kötettel tanulmányai folyamán, azonban igencsak elenyésző azoknak a száma, akik jobban elmélyednek ennek a zseniális műnek a rejtelmeiben. Irományomban főként az etűdök módszertani hátterét vettem górcső alá, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy a gyakorlás folyamata tudatosan épüljön föl, ugyanis ezáltal fejleszthetjük a hangszerjátékkal kapcsolatos készségeinket. A kötet részletesebb tanulmányozása ráébresztett arra a megannyi problémára, amellyel nap, mint nap találkozunk gyakorlás során, mégsem fordítunk rá elegendő időt.Ezen nehézségekre próbáltam minél jobb megoldásokat találni. Dolgozatomban nem csak elemzem a darabokat,hanem kitérek arra is hogyan érdemes gyakorolni őket.
Leírás
Kulcsszavak
Kreutzer, etűd kötet, elemzés
Forrás