A személyiségvédelem szankciórendszere

Dátum
Szerzők
Pajti, Nikoletta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországon az elmúlt évtizedekben a személyiségi jogok törvényi szabályozása háttérbe volt szorítva, azonban a rendszerváltás hatására egyre szükségesebbé vált, hogy a magyar jogrendszer felzárkózzon a külföldi viszonyokhoz és megfelelő védelemben részesítse egyéni jogainkat. A kodifikáció során különösen nagy hangsúlyt kapott a személyiségi jogok polgári jogba való beillesztése és a széles körű védelem biztosítása az emberek számára. Az új Polgári Törvénykönyvben ezek mellett speciális szabályként rögzítve lett a közéleti szereplők személyiségvédelme is. Dolgozatomban ezt a témát járom körül, kezdve a történeti előzményektől, fokozatosan haladva a jelen szabályozásokig. Bemutatom, milyen fejlődésen ment keresztül a személyiségi jogvédelem, mely jogok tartoztak és melyek tartoznak ma a védendő jogok körébe, továbbá ismertetem, az állam milyen polgári jogi szankciókkal rendeli „büntetni” a személyiségi jogot sértőt. Végezetül összegzem a bemutatott jogintézményeket és levonom következtetéseimet.
Leírás
Kulcsszavak
személyiségi jogok, objektív és szubjektív szankciók
Forrás