Az általános iskolás korosztály olvasási szokásai a statisztika és a szakirodalom tükrében

Dátum
Szerzők
Pántye, Kata
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során bemutatom az általános iskolások olvasási szokásait, mikor, mit és mennyit olvasnak. Szerepet kap az könyvtár, az iskola és a szülő is. Mit tehetnek ők az olvasóvá nevelés kérdésében. Milyen könyvtári rendezvények léteznek az olvasás megszerettetéséért. Miért fontos az olvasás gyermekkorban, kiváltképp a mese.
Leírás
Kulcsszavak
olvasási szokások, iskoláskorúak
Forrás