Gyermekkori életesemények hatása a jelenlegi pszichés állapotra

Dátum
Szerzők
Sztankó, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a gyermekkorban történt életesemények hatását vizsgáltam a jelenlegi pszichés állapotra. Önkitöltős kérdőívek segítségével 100 fős mintát vizsgáltam, a Paykel Életesemény Kérdőív rövid változata által feltárt életesemények számát és érzelmi hatását vetettem össze a Reménytelenség Skálán, az Életelégedettség Skálán, az Egészségszorongás Kérdőíven és az Athén Inszomnia Skálán mért értékekkel. Feltételeztem, hogy az életesemények száma és érzelmi hatása összefüggésben van a kapott eredményekkel. Együttjárást csak az Életelégedettség Skálával kapcsolatban találtam a vizsgált mintában.
Leírás
Kulcsszavak
életesemény, fejlődéslélektan
Forrás