Retinakárosodások farmakológiai kivédése

Absztrakt
A kutatómunkában célul tűztük ki a retinafunkció mérésére szolgáló elektroretinográfia alkalmazását. Ezzel a módszerrel sikerrel igazoltuk, hogy a PACAP MSG-indukálta retinopátia ellenes, morfológiai védő hatásának hátterében funkcionális javulás is fennáll. Ez megalapozhatja a PACAP jövőbeni gyógyászati felhasználását excitotoxikus retinakárosodásban. Az α MSH-val végzett kísérleteink eredményei pedig igazolják azt a feltevést, hogy az α MSH enyhíti az iszkémia/reperfúzió-indukálta retinális károsodás súlyosságát funkcionális, szöveti és sejtes szinten, valamint bizonyítékot szolgáltatnak a hormon hatásmechanizmusában a HO-1 jelentős, de nem kizárólagos részvételéről. Figyelemre méltó az α MSH azon tulajdonsága, hogy képes visszaállítani a retinaszövet funkcióját az iszkémiás periódust követően, posztiszkémiásan alkalmazva, mely arra enged következtetni, hogy az α MSH potenciálisan széleskörűen felhasználható lehet az I/R-mediálta patológiai állapotokban akár megelőzésként, akár kezelésként alkalmazva. A purpose of the experimental work was to utilize electroretinography, a retinal function measurement. With the help of this method we successfully demonstrated that in the background of the morphological effect of PACAP against MSG-induced retinopathy functional amelioration also exists. This may establish a rationale for possible future use of PACAP as a therapeutic agent in excitotoxic retinal damage. The results of our experiments carried out with α MSH justify the presumption that α MSH ameliorates the severity of ischemia/reperfusion-induced retinal damage functionally as well as on tissue and cellular level, and provide evidence on the remarkable but not exclusive participation of HO-1 in the action mechanism of the hormone. Remarkable is the property of α MSH to be able to restore retinal function after an ischemic period, i.e., post-ischemically applied, which leads to the conclusion that α MSH can potentially be used in a wide range of I/R-mediated pathological conditions applied either as prevention or as treatment.
Leírás
Kulcsszavak
retina, α MSH, PACAP, glutamát, excitotoxicitás, iszkémia-reperfúzió, elektroretinográfia (ERG), hisztológia, elektronmikroszkópia, Western blot, hemoxigenáz 1 (HO-1), HO-aktivitásmérés, glutamate, excitotoxicity, ischemia-reperfusion, electroretinography (ERG), histology, electronmicroscopy, Western blot, hemoxygenase 1 (HO-1), HO-activity measurement
Forrás