Helyi adók az önkormányzatok méretének tükrében

Dátum
2008-04-12T09:26:41Z
Szerzők
Horváth, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Önkormányzatoknak törvény általi folyamatosan növekvő feladataik vannak, ugyanakkor szeretnének a lakosai számára a legideálisabb körülményeket teremteni. Talán elmondhatjuk, hogy manapság már nem tarozik a legnagyobb igények közé, ha egy településen a lakosok igényelik, hogy ráköthessenek a szennyvíz közcsatornára, internet szolgáltatás legyen a településen, az alapfokú oktatási intézmények (óvoda, általános iskola) helyben legyenek. Egyre több település szépíti a közterületeit, amelynek nemcsak turisztikai vonzatai lehetnek, hanem a lakosság jobb közérzetét biztosítja, s ebből kifolyólag nőhet a betelepülni szándékozók száma. Mindezen feladatok megoldásához a központi költségvetésből kapott támogatások nem elegendőek, sőt az esetek többségében a létfenntartáshoz is kevés a támogatás, ezért van szükség a helyi adók bevezetésére forrás-kiegészítésként. A lakosság azonban eltérő mértékben terhelhető. Eltérő gazdasági adottságok jellemzőek a fejlettebb nyugati, illetve a keleti országrész között, így körültekintést igényel az egyes adónemek bevezetése. Sajnos nincs minden önkormányzat szerencsés helyzetben. A jelentős adóbevétellel rendelkező önkormányzatok fejleszthetnek, szépíthetik településüket, kulturáltabb, színvonalasabb életfeltételeket teremthetnek lakosaik számára, míg a kisebb (általában községi) települések még a kötelező és alapvető feltételeket is alig tudják biztosítani.
Leírás
Kulcsszavak
helyi önkormányzatok
Forrás