Kapcsolati háló kiépítése az időskorban a szociális alapellátás keretein belül

Dátum
Szerzők
Lakatos, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az időskorúak szociális alapellátásban kialakult kapcsolatait, illetve a szolgáltatás hatását a mindennapjaikra vizsgálom. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy egy idősek klubjában résztvevők között kialakulhatnak-e igazán szoros társas kapcsolatok. Az ellátás kapcsán tapasztalhatnak-e olyan változást az érintettek, amelyek képesek az életminőségükön javítani. Hozzájárulni az kiegyensúlyozott időskor kialakulásához: az aktivitás fenntartásához, illetve az időskori elmagányosodás prevenciójához, a közérzet javításához. Hipotézisem szerint mindez lehetséges, egy ilyen klub nagy hatással lehet a tagok életére, ezért mindenképp indokoltnak tartom minél több ilyen lehetőség biztosítását az idős korosztály számára. Ahhoz, hogy megállapításomról meggyőződhessek, részletesen foglalkozok a korosztály sajátosságival, a róluk alkotott képpel, az idősödés folyamatával, a szolgáltatás jellemzőivel, a társas kapcsolatok jelentőségével, illetve a kiegyensúlyozott időskorhoz szükséges feltételekkel.
Leírás
Kulcsszavak
idősek, alapellátás, kapcsolatok
Forrás