Low-density lipoprotein és high-density lipoprotein szubfrakciók elválasztása gélelektroforézissel

Dátum
Szerzők
Bálint, Emőke
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bevezetés: Az LDL és HDL lipoproteinek fontos szerepet töltenek be az érelmeszesedés folyamatában. Ezen partikulumok nemcsak koleszterintartalmuk alapján jellemezhetők, hanem fizikai és kémiai tulajdonságukban, apolipoprotein és lipid tartalmukban, élettani szerepükben is különbözőek, heterogén szubfrakciókra oszthatók. Heterogenitásuk jellemzésére többféle analitikai módszer áll rendelkezésre. Célkitűzés: Diplomamunkámban célul tűztem ki különböző szérum minták stabilitásának vizsgálatát alacsony hőmérsékleten történő, hosszú távú mintatárolás során, valamint különböző kardiovaszkuláris megbetegedésben szenvedő betegek lipoprotein szubfrakciós profiljának elemzését és egészséges személyek adataival való összehasonlítását. Módszerek: A szérum minták lipoprotein szubfrakcióinak elkülönítése méretük alapján üvegcsöves akrilamid gélelektroforézissel, Lipoprint® rendszerrel történt. Az LDL teszt esetében 7 különböző LDL szubfrakciót választunk el. HDL teszt esetében 10 különböző HDL szubfrakció elválasztására van lehetőségünk. Eredmények: 4 személytől vettünk mintát és a szérum mintából elválasztott lipoprotein szubfrakciók mintastabilitását vizsgáltuk a 0., 7. és 30. napon -70°C-on tárolt mintákból. LDL szubfrakciók elválasztása során az egyes sávok között 0-3,2% közötti eltérést, a HDL szubfrakciók elválasztása esetében 0,08-2,33% közötti eltérést detektáltunk a 0. napon kapott eredményekhez képest. Vizsgálataink második felében egészséges személyek lipoprotein szubfrakciós profilját vetettük össze elhízott, ill. frissen diagnosztizált hiperlipidémiás személyek adataival, amely során a betegekben a kis, denz LDL szubfrakció, ill. a kisméretű HDL szubfrakció nagyobb arányú jelenlétét figyeltük meg az egészséges személyekhez viszonyítva. Következtetések: 30 napig történő, alacsony hőmérsékleten való mintatárolás során a szérumban nem léptek fel a lipoprotein szubfrakciós profil megváltozását előidéző érdemi változások. Az adatok pontosítása érdekében a méréseket érdemes kiterjeszteni hosszabb ideig tárolt mintákra is. A betegek szubfrakciós profiljában megfigyelhető eltérések fontos információkat szolgáltatnak a későbbi kardiovaszkuláris komplikációk és az érelmeszesedés folyamatának jellemzésére.
Leírás
Kulcsszavak
LDL, HDL, lipoprotein
Forrás