A fogyatékossággal élő gyermekek jogai a gyermekvédelem tükrében

Dátum
Szerzők
Csirmazné Juhász, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a fogyatékkal élő gyermekek jogainak érvényesülését vizsgáltam a gyermekvédelem keretein belül. Napjainkban egyre több tanulmány foglalkozik a gyermeki jogok érvényesülésének megvalósulásával. A téma még árnyaltabbá válik abban az esetben, ha a különleges és kettős szükségletű, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek esetében végezzük el az ismeretszerzést. Sokszor halljuk a különböző médiumok által, hogy milyen jogok illetik meg a fogyatékossággal élő gyermekeket, a kutatás arra is próbál választ találni, hogy a törvényben foglalt jogok, ami intézményesített formában kötelességet jelent, találkoznak-e a megvalósításhoz szükséges lehetőségekkel. Az adatgyűjtés primer kutatási módszer alkalmazásával, kérdőívvel történt. A fő kérdések a fogyatékkal élők elhelyezésére, fejlesztési lehetőségeire és a gyermekvédelmi rendszer irányukban mutatkozó felkészültségére vonatkoztak. A megkérdezettek a gyermekvédelem különböző területein dolgozó szakemberek voltak.
Leírás
Kulcsszavak
fogyatékossággal élők, gyermekvédelem, gyermekjog
Forrás