Államosítás és privatizáció Magyarországon

Dátum
Szerzők
Kovács, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom fő tárgya a Magyarországon lezajlott államosítási és privatizációs folyamatok vizsgálata. Röviden bemutatom az 1940-es években kezdődött államosításokat, majd rátérek arra, hogy az így kialakult rendszernek milyen hibái vannak. Leírom, hogy miért volt szükség a rendszerváltozás során privatizációra, majd azt, hogy miként is ment végbe. Elemzem, hogy ilyen előnyei és hátrányai voltak, illetve milyen hatásai tapasztalhatók a későbbi magyar gazdaságban. 2010-től, a privatizáció során magánkézbe került társaságokat újra elkezdte felvásárolni a Magyar állam. A dolgozat utolsó harmadában ezeket az állami vásárlásokat vizsgálom, külön hangsúlyt fektetve az energetika- és bankszektorra.
Leírás
Kulcsszavak
államosítás, privatizáció, rendszerváltás
Forrás