Taurodens fogak endodonciai kezelése

Dátum
Szerzők
Molnár, Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A taurodens egy ritka fejlődési rendellenesség, melyre jellemző, hogy a puplakamra korona-apikális irányban megnagyobbodott, a furkáció a gyökércsúcs felé helyeződött át. Fontos, hogy a fogorvos felismerje ezt a kórképet. Amennyiben ez a fejlődési eltérés beigazolódik és endodonciai beavatkozás szükséges, nagy körültekintéssel és óvatossággal kell eljárni már egészen a trepanálástól kezdve. Diplomamunkámban bemutatom a rendellenesség jellemzőit, kialakulásának okait, előfordulási gyakoriságát, diagnosztikai lehetőségeit is. Kihangsúlyozom azokat a kritikus pontokat, amelyek ezen fogak gyökérkezelését megnehezítik és emiatt a rutinszerűen használt technikától eltérő kezelés alkalmazása válik szükségessé. Részletesen ismertetésre kerül a gyökérkezelés menete is. Fényképekkel illusztrálva ismertek egy saját esetet, amelyet egy extrahált mesotaurodens fogon végeztünk. Ezt a témát azért tartom fontosnak, mert ezek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen fogak esetén is a szakmai elvárásnak megfelelő: homogén, falálló, csúcsig érő gyökértömést tudjunk kivitelezni.
Leírás
Kulcsszavak
endodoncia, taurodens
Forrás