A digitális eszközök használatának sajátosságai és hatásai óvodáskorban, és az eszközhasználatot koordináló tényezők

Dátum
Szerzők
Lőrincz, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat az óvodáskorú gyermekek digitális eszközhasználatának sajátosságait vizsgálja. A dolgozatban olvashatnak az IKT eszközökről, az alfa generációról és digitális eszközök gyermekere gyakorolt hatásairól. A dolgozat kutatási részében válaszokat kapunk a gyermekek és a szüleik IKT eszköz használatának módjáról és gyakoriságáról. Adatokat kapunk továbbá a szülők által alkalmazott módszerekről az eszközök használatát illetően.
Leírás
Kulcsszavak
IKT eszközök, alfa generáció, óvodai nevelés
Forrás