Imidazol oxidációja peroxovegyületekkel

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatómunkám célja az imidazol oxidációs reakcióinak vizsgálata volt két peroxo típusú oxidálószerrel: a fiziológiás körülmények között releváns hidrogén-peroxiddal, valamint oxonnal. Kutatásom elsősorban kinetikai jellegű: célom a reakció sztöchiometriájának a vizsgálata, a reakciólépés(ek) felderítése és a termék(ek) azonosítása, a sebességi egyenlet(ek) felírása, valamint az egyes folyamatok pH- és koncentrációfüggésének vizsgálata.
Leírás
Kulcsszavak
reakciókinetika, oxidáció, imidazol, oxon
Forrás