Application-oriented mathematics education at the Faculty of Engineering, University of Debrecen Alkalmazásorientált matematikaoktatás a DE Műszaki Karán

Fájlok
Dátum
Szerzők
Kézi, Csaba
Nagyné Kondor, Rita
Szíki, Gusztáv Áron
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
At the Department of Basic Technical Studies, Faculty of Engineering, University of Debrecen we have been dealing with the methodological reforming of mathematics education for more than ten years now. The recently published course book “Mathematical Tools in Engineering Applications” is the result of this long term creative work. The book presents the applications of the most important mathematical tools (vectors, matrices, linear functions, complex numbers, differential and integration calculus) in the different fields of engineering, natural sciences and economics. The aim of the authors with the recent publication is the presentation and popularization of the above book together with the educational and methodological trend it represents.
A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Műszaki Alaptárgyi Tanszékén közel egy évtizede foglalkozunk az egyetemi alapképzésben oktatott matematika tárgyak módszertani megújításával. Ennek a hosszú alkotómunkának az eredménye a nemrégiben megjelent ,,Matematikai eszközök mérnöki alkalmazásokban” című tankönyv, amely a matematika legfontosabb eszközeinek (vektorok, mátrixok, lineáris függvények,komplex számok, differenciál és integrálszámítás) különböző alkalmazásait mutatja be a műszaki és természettudományok, valamint a közgazdaságtan egyes területein. A jelen közleménnyel a szerzők célja a fenti tankönyv, valamint az általa megtestesített oktatási, szakmódszertani irányvonal bemutatása, népszerűsítése.
Kulcsszavak
Forrás