Neumann's model and the cycles Neumann modellje és a ciklusok

Dátum
Szerzők
Bródy, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Neuman has created his model to verify the theoretical existence of balance. The assumptions of the model give an explanation to the existence of the cycles. They derive from two peculiarities of the model, which Neumann concludes from the operation of the market. The first peculiarity is that balance comes about in the so-called saddlepoint. It is characterized by maximum production and minimum profit. The second is crossregulation, where excess profit stimulates growth, whereas oversupply decreases prices.
Neumann az egyensúly elméleti létezésének bizonyítására alkotta meg modelljét. A modell feltevései magyarázatot adnak a ciklusok létrejöttére. Ezek a modell két sajátosságából erednek, amelyeket Neumann a piac működéséből szűrt le. Az első sajátosság az, hogy az egyensúly úgynevezett nyeregpontban jön létre. Ezt a termelés maximuma és a kamat (profit) minimuma jellemzi. A második sajátosság a keresztszabályozás, ahol a többletnyereség ösztönzi a növekedést, a túlkínálat pedig csökkenti az árakat.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények