A munkavállalással kapcsolatos információk a médiában

Dátum
Szerzők
Patalenszki, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a munkavállalással kapcsolatos információk a médiában, ezen belül is a pályakezdő gazdaságinformatikusok álláskeresési szokásait és lehetőségeit vizsgálom. Napjainkra átalakultak a munkakeresési lehetőségek, s az emberek tájékozottsága a témában nem mindig a legmegfelelőbb. Elsősorban online felületen történik az álláskeresés, így ezeket a platformokat is vizsgáltam. A célcsoport a 18 és 30 év közötti pályázók, akik az Y és Z generáció tagjai. A szakirodalom áttekintése során a célcsoportot megelőző generációk és Y és Z nemzedék sajátosságait és munkavállalási szokásait elemeztem. Kitértem a nemzedékek hasonlóságaira és különbségeire, ami elengedhetetlen volt a dolgozat és a kérdőívem szempontjából is. Ezt követően a kutatásomat dolgoztam fel a megszerzett tudás segítségével, ahol az előzetes hipotéziseimre kerestem a választ. Végül a hipotézisemre reagálva tézisekkel zártam a dolgozatot és egy számomra pozitív következtetésre jutottam ezáltal.
Leírás
Kulcsszavak
gazdaságinformatika, munkavállalás, generációk
Forrás