Szervezeti interakció vizsgálata a nádudvari civil szervezeteknél

Dátum
2009-09-28T08:40:31Z
Szerzők
Domán, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a civil szervezetek egymás közötti viszonyainak feltárása, illetve annak konkrét példán keresztüli bemutatása. Lakóhelyem, Nádudvar számos civil közösséggel bír, illetve azok koordinációja a helyi önkormányzati szintjére is beépült. Arra kerestem a választ, vajon helyi szinten milyen szervezetek megjelenése indokolható, hogyan és milyen módon tudnak ezek a szervezetek egymás mellett működni, valamint hogyan lehetséges őket együttműködésre, együttes tevékenységre ösztönözni úgy, hogy tevékenységük, munkájuk megfeleljen eredeti szándékaiknak, illetve a helyi közösség olyan hasznos tagjává váljanak, mely által a közösségi aktivitás többletet mutathat az elaprózódott, strukturálatlan részek együttese helyett. A dolgozat ezeknek a jelenségeknek, a jelenségek megnyilvánulásának megértésére irányul.
Leírás
Kulcsszavak
civil szervezetek, munkaszervezés, közösségi munka, önkormányzat
Forrás