EFOP-4.2.1-16 pályázati projekt bemutatása

Dátum
Szerzők
Bartha, Gréta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záródolgozat elején ismertettem a Kancellária Pályázati Központ felépítését, ahol a gyakorlati időmet töltöttem. A dolgozatomban az EFOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati projektem mutattam be. Első körben bemutattam az Európai Uniós támogatási rendszert, majd kitértem a Széchenyi 2020 programra ahol bemutattam az Operatív Programokat. Végül pedig az EFOP-4.2.1-16 projektet mutattam be.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, EFOP, Projektmenedzsment, Pályázat
Forrás