Környezeti tényezők életmenet döntésekre gyakorolt hatása közönséges hidránál (Hydra vulgaris)

Dátum
Szerzők
Sebestyén, Flóra Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az életmenet evolúció modelljeinek kulcs elemét képezi a túlélést és a szaporodást meghatározó életmenet jellegek közötti csereviszonyok fennállása. Éppen ezért, az életmenetet komponensek közötti forrásallokációt szabályozó faktorok megértése az evolúcióbiológia egyik központi feladata. Jelen kutatásban közönséges hidráknál vizsgáltuk a környezeti tényezők (táplálékelérhetőség és érzékelt denzitás) hatását alternatív életmenet fázisok meghatározásában részt vevő életmenet jellegekre (ivartalan szaporodás és oxidatív stressz tolerancia). Eredményeink alapján az érzékelt denzitás hatással volt mind az ivartalan szaporodási rátára, mind a oxidatív stressztoleranciára, azonban ez a hatás függött az elérhető táplálék mennyiségétől. Elméleti predikciók szerint magas forrás elérhetőség esetén az önfenntartás és a szaporodás maximalizálása egyszerre is lehetséges, melyet vizsgálatunk is alátámaszt. Nagy denzitásos médiumban tartott egyedek ivartalan szaporodási rátája csak alacsony táplálékszinten csökkent szignifikánsan, míg közepes és magas táplálékszinteken ilyen eltérést nem találunk. Az oxidatív stressztoleranciára a denzitás manipulálása csak közepes táplálékszint esetében volt hatással, a kedvezőtlen körülmények hatására szignifikánsan magasabb stressztoleranciát okozva. Az azonban, hogy az oxidatív stressz tolerancia fokozása nem esik egybe az ivartalan szaporodás csökkentésével arra utal, hogy a két életmenet jelleg nem áll közvetlen kapcsoltságban, szabályozásuk egymástól eltérően is lehetséges.
Leírás
Kulcsszavak
hidra, életmenet, táplálék elérhetőség, érzékelt denzitás
Forrás