A reklámok hatása a gyerekekre

Dátum
Szerzők
Szép, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a gyermekek és a reklámok kapcsolatát mutattam be. A reklámszakemberek a gyermekeket tartják az egyik legfogékonyabb célcsoportnak, hiszen rengeteg információt képesek befogadni. Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a gyerekekben hogyan alakul ki a termékek iránti vágy a különböző reklámok hatására, mennyit értenek meg a reklámokból, tudnak-e különbséget tenni a fikció és a valóság között, szüleik fogyasztói magatartására ez hogyan hat. Elsősorban a televíziós reklámokról írtam, hiszen ezzel találkozhatnak legtöbbet a gyerekek, bár manapság már az internet is nagy térhódításnak örvend. Arra kerestem a választ, hogy miként befolyásolják a reklámok a gyerekek személyiségfejlődését, milyen szerepet töltenek be a gyerekek a család vásárlásaiban, mennyire befolyásolják a fogyasztói magatartást. Azt is megvizsgáltam, hogy az egyes reklámokkal hogyan próbálják „elcsábítani” a gyerekeket, mi az, amire a legkaphatóbbak, és vajon ez a célcsoport hajlamosabb-e az impulzusvásárlásra fogékony természete miatt.
Leírás
Kulcsszavak
gyerekek, reklám, televízió
Forrás