Pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták a pénzügyi békéltető testület és a bíróságok ítélkezési gyakorlatában

Dátum
Szerzők
Kakuk, Bianka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fogyasztók és a szolgáltatók közötti ügyletek során gyakran merül fel érdekellentét, melynek megoldása túlmutat az érintetteken. Ha a felek nem tudják egymás között rendezni a problémát, szükség lehet további szervek bevonására. Ilyen szervek a Békéltető Testületek is, melyek segítségével idő- és költséghatékonyan oldhatók meg a vitás ügyek bírósági eljárás nélkül. Ha a testületek döntését nem fogadja el bármely fél, bírósági útra terelheti az ügyet, ahol már kötelező érvényű döntés születik. Fogyasztói jogviták előfordulnak olyan területen is, ahol speciális tudásra, tapasztalatra van szükség a probléma megoldásához, nevezetesen a pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyleteknél, ahol a pénzügyi jogban, illetve a pénzügyekben jártas jogászok és közgazdászok szakismereteire sokszor nélkülözhetetlenek. Ezen ügyek megvitatása érdekében jött létre a Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban Testület vagy PBT), mely a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) által működtetett alternatív vitarendezési fórum pénzügyi fogyasztói jogviták rendezéséhez. Dolgozatom témájaként a pénzpiaci szolgáltatások közé sorolható pénzforgalommal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákat választottam, mely a második leggyakrabban előforduló eset a Testület előtti eljárások között, számuk pedig évről évre növekszik, ahogyan azt a következő fejezetben látni is fogjuk. Témaválasztásom emellett személyes okok is indokolják, ugyanis rendszeresen veszem igénybe magam is a pénzforgalmi szolgáltatók által kínált lehetőségeket (bankszámla nyitás, utalások, fizetések, azonnali fizetési rendszer stb.) A kínált szolgáltatások használata közben többször is szembesültem olyan problémákkal, melyre a megoldás nem tűnt egyszerűnek, például hétköznapokban gyakran előforduló kérdés, hogy lehet-e utalás után visszahívni a tranzakciót a külföldi bankok eljárásához hasonlóan, vagy mi történne, ha illetéktelen kezekbe kerülnének olyan adataink, amelyekkel hozzáférhető a bankszámlánkon található egyenleg? Tapasztalataim szerint sokunkban merültek már fel hasonló kérdések, ezért érdemesnek találtam a probléma közelebbi körül járását. A téma aktualitását jól mutatja a Testület későbbiekben ismertetett statisztikáin felül a kapcsolódó ügyekben hozott bírósági ítéletek száma is. A pénzforgalommal kapcsolatos szolgáltatások és a vonatkozó jogszabályi háttér bemutatása után a hatékonyabb gyakorlati szemléltetés végett konkrét esetet is vizsgálok majd a bíróságok és a Testület által hozott döntéseken keresztül. A dolgozatban célom bemutatni és összegyűjteni a pénzforgalommal kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő leggyakrabban felmerülő jogi problémákat, és megvizsgálni az az azokból eredő jogviták természetét, valamint a Testület és a bíróságok által hozott döntéseket, azok jogszabályi hátterét.
Leírás
Kulcsszavak
pénzügyi békéltető testület, MNB, fogyasztóvédelem, pénzforgalom
Forrás