Az üzleti inkubáció gyakorlata Magyarországon, európai kitekintéssel

Dátum
Szerzők
Szabolcsi, Sára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom (leadás: 2015, április) keretében a magyar üzleti inkubátorházak működését, a magyar üzleti inkubációs gyakorlatot, illetve ennek az európai gyakorlathoz való viszonyát vizsgáltam egyrészt a szakirodalom tanulmányozása, másrészt primer kutatás elvégzése által. Primer kutatásom során országos szintű kérdőíves kutatást valósítottam meg. A kérdőívek összeállítása során felhasználtam egy 2002-es EU-s tanulmány benchmark rendszerét, amellyel a kérdőívek kiértékelése során összevetettem a magyar inkubátorházaktól begyűjtött adatokat. Szekunder kutatásom során tanulmányoztam az üzleti inkubáció fejlődéstörténetét, megvalósulását Magyarországon és a fejlettebb országokban (USA, Ny- Európa). Dolgozatom eredményét a magyar üzleti inkubációs gyakorlat egyes sajátosságainak megfogalmazása jelenti.
Leírás
Kulcsszavak
inkubátorház, üzleti inkubáció, gazdaságfejlesztés
Forrás