Polietilén-imin és különböző mértékben karboxi- metilezett polietilén-imin pH-függő változásainak összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Dicső, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkám célja a kis funcionalizációfokú CM-PEI származékok előállítása, tisztítása és vizsgálata volt. Ezeknek a polimereknek a tulajdonságait összehasonlítottam a kiindulási anyag, tehát a PEI, és a nagyobb mértékben funkcionalizált CM-PEI 4 ekv. eredményeivel. A vizsgálatokat elsősorban 1D és 2D NMR technikákkal végeztem, melyek segítségével információkat kaptam a polimerek szerkezetéről.
Leírás
Kulcsszavak
Polietilén-imin, Különböző mértékben karboxi- metilezett polietilén-imin, Mágneses magrezonancia spektroszkópia, pH-függő változások
Forrás